LivePerson logo

LivePerson

Paras monikanavaviestintään
 • Mahdollisuus luoda aikataulutettuja toimintoja, kuten OAuth 2.0 -liittyviä uudistusoperaatioita ja aikataulutettuja kutsuja toimintojen lämpimänä pitämiseksi.
 • Toolbelt-kirjasto, joka sisältää joukon asiakkaita ja ominaisuuksia erilaisten tehtävien suorittamiseen, kuten mTLS-pohjaiset pyynnöt, HTTP/HTTPS-pyynnöt ja salaisuuksien hallinta.
 • Salainen varasto (Secret Store), joka mahdollistaa tunnistetietojen ja salaisuuksien turvallisen tallentamisen ja käytön toiminnoissa.
 • Verkkotunnuksen sallimislista (Domain Allowlisting), joka mahdollistaa turvallisen viestinnän toimintojen ja ulkoisten palveluiden välillä.
 • Aikataulutettujen toimintojen joustavuus, joka sallii toimintojen ajoituksen perustuen CRON-lausekkeisiin, tarjoten samalla rajoituksia ja hallintaa aikataulutuksen suhteen.
 • Ulkoisten kutsujen mahdollistaminen, joka laajentaa LivePersonin toimintojen käyttömahdollisuuksia ulkoisten API-kutsujen kautta.
Intercom logo

Intercom

Paras chatbot mukauttamiseen
 • Välitön ongelmien ratkaisu: Fin, Intercomin tekoälypohjainen chatbot, voi ratkaista yli 50% asiakastukikysymyksistä välittömästi ja tarkasti.
 • Tiimin tehokkuuden lisääminen: AI-chatbot vähentää merkittävästi tukipyyntöjen määrää, jolloin tiimi voi keskittyä arvokkaampiin keskusteluihin.
 • Käyttöönotto minuuteissa: Intercomin AI-chatbotin voi ottaa käyttöön nopeasti ilman monimutkaista konfigurointia tai koulutusta.
 • Automaatio toistuvien tehtävien hallintaan: Voimakkaat ja joustavat työnkulut mahdollistavat manuaalisten tehtävien, kuten reitityksen ja keskustelujen päättämisen, automatisoinnin.
 • Monikanavainen tuki: Intercom tukee asiakaskommunikaatiota monilla eri kanavilla ja kielillä, tarjoten kattavan tukikokemuksen.
 • Räätälöitävissä oleva viestintä: Täysin muokattavissa olevan suunnittelunsa ansiosta Intercomin viestintäalusta voidaan räätälöidä vastaamaan brändin ja liiketoiminnan tarpeita.
ChatBot logo

ChatBot

Paras virtaukseen perustuva ja yksinkertainen chatbot
 • Automaattinen asiakaspalvelu 24/7: ChatBot tarjoaa välittömiä ja tarkkoja tekoälyn tuottamia vastauksia asiakaskysymyksiin milloin tahansa.
 • Ei vaadi teknisiä taitoja: Voit rakentaa omia chatbotteja alusta alkaen ilman teknisiä taitoja.
 • Oma generatiivinen AI: Mahdollistaa oman suuren kieliä ymmärtävän tekoälymallin luomisen ja käyttöönoton minuuteissa, perustuen yrityksen resursseihin.
 • Monipuolinen koulutusdata: ChatBotia voidaan kouluttaa useista lähteistä, kuten verkkosivustoista, tukikeskuksista tai tekstidokumenteista.
 • Tehokas integraatio: ChatBot integroituu saumattomasti suosittuihin työkaluihin, tuoden uusia ominaisuuksia, työnkulkuja ja automaatioita.
 • Henkilökohtainen asiakaskokemus: ChatBot mahdollistaa vierailijoiden tavoittamisen proaktiivisesti räätälöidyillä tervehdyksillä ja tarjoaa henkilökohtaista palvelua, mikä voi kääntää verkkosivuston vierailut myyntimahdollisuuksiksi.
Drift logo

Drift

Paras tekoälybotin avulla laadukkaiden liidien keräämiseen
 • GPT-pohjainen haku: Tarjoaa vierailijoille sitoumuksetonta kokemusta vastaamalla tarkasti heidän kysymyksiinsä keräämällä tietoa verkkosivustolta, sisältövarastoista ja lisätyökaluista.
 • Kolmannen osapuolen integraatiot: Mahdollistaa brändin sisällön hyödyntämisen internetistä (tietokannat, arvostelut, ohjekeskukset, videot jne.) ohjaamaan sivuston vierailijoita ostopolulla.
 • Dynaamiset konfiguraatiot: Tarjoaa reaaliaikaisia optimointeja nappuloille ja toiminnoille sivuston vierailijoille luoden yksilöllisiä kokemuksia ja parantaa konversiota datan ja tekoälyn avulla.
 • Ajanvarausmahdollisuus: Drift mahdollistaa sujuvan ajanvarauksen myynti- ja markkinointitiimeille suoraan keskustelun kautta.
 • Kohdennetut viestit: Voit lähettää kohdennettuja viestejä eri ryhmille perustuen URL-osoitteeseen, vieritysprosenttiin tai määriteltyihin segmentteihin.
 • Automaattiset sähköpostiseurannat: Jos keskustelu jää kesken, Drift lähettää automaattisesti sähköpostilla koko keskustelun, mahdollistaen vastaamisen myöhemmin.
ProProfs logo

ProProfs Chatbot

Paras esikeskustelulomakkeille laadukkaiden liidien keräämiseen
 • Automaattiset tervehdykset ja chatbotit tarjoavat 24/7 tukea, automatisoivat ajanvaraukset ja generoivat liidejä, mikä parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa myyntiä.
 • Tietämyskannan integraatio mahdollistaa välittömän tuen, jolloin asiakaspalvelijat voivat vastata kysymyksiin heti kun ne ilmenevät, ja asiakkaat saavat välitöntä tukea.
 • Keskusteluhistorian tallennus mahdollistaa asiakasvuorovaikutusten säilyttämisen ja analysoinnin, mikä parantaa asiakaspalvelun laatua ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista.
 • Monikanavainen tuki mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaisiin heidän käyttämiensä kanavien, kuten mobiilisovellusten, sähköpostien ja verkkosivustojen kautta, tarjoten joustavaa ja saavutettavaa asiakaspalvelua.
 • Asiakasvuorovaikutusten automaattinen reititys ohjaa keskustelut oikealle osastolle nopeampien ja tarkempien vastausten varmistamiseksi, mikä tehostaa asiakaspalvelua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.
 • Räätälöinti ja brändäys mahdollistavat chat-ikkunan mukauttamisen yrityksen brändin mukaiseksi, luoden yhtenäisen ja ammattimaisen asiakaskokemuksen.