Suomen rahapelaaminen: nykytila ja ehdotetut muutokset

Rahapelaaminen Suomessa

Suomella on pitkä rahapelihistoria, joka ulottuu 17. vuosisadalle. Kuitenkin nykyinen rahapelilaki tuli voimaan vasta vuonna 2001. Laki antaa valtiolle monopolin useimpiin rahapelimuotoihin, lukuun ottamatta hevosurheiluvedonlyöntiä.

Valtion omistama rahapeliyhtiö, Veikkaus, on ainoa lottopelien, urheiluvedonlyönnin ja kasinopelien operaattori Suomessa. Veikkauksen on käytettävä suuren osan voitoistaan sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseen.

Viime vuosina yleisön huoli rahapelaamisen kielteisistä vaikutuksista, erityisesti ongelmapelaajien kohdalla on kasvanut. Vastauksena suomalainen hallitus on tehnyt useita muutoksia sekä ehdotuksia rahapelilakiin.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on maksuestojen käyttöönotto. Tämä järjestelmä vaatii maksupalveluntarjoajia estämään suomalaisten pelaajien talletukset luvattomille rahapelisivustoille. Järjestelmän tavoitteena on vähentää ongelmapelaajien syntymistä sekä kontrolloida laillista pelimarkkinaa.

Toinen ehdotettu muutos on rahapelien lisenssijärjestelmän käyttöönotto. Tämä antaisi ulkomaalaisten kasinoiden toimia operaattoreina Suomessa, kunhan ne täyttävät Suomen valtion luomat kriteerit. Hallitus toivoo, että tämä turvallisuutta sekä pelaaminen keskittyy valvottuun ympäristöön.

Suomen rahapelilain ehdotetut muutokset ovat edelleen harkinnan alla, eikä ole vielä selvää, milloin ne toteutetaan, mutta viimeistään 1.1.2026. Hallitus on sitoutunut vähentämään rahapelaamisen kielteisiä vaikutuksia, ja nämä muutokset ovat askel oikeaan suuntaan.

Mitä lisensoitu rahapelimarkkina tarkoittaa?

Lisensoitu rahapelimarkkina tarkoittaa sellaista rahapelimarkkinaa, jossa rahapelaaminen on laillista ja hallituksen sääntelemää. Tämä tarkoittaa, että rahapeliyritysten on hankittava hallituksen myöntämä lisenssi voidakseen toimia markkinoilla. Lisenssi sisältää yleensä lukuisia vaatimuksia, jotka rahapeliyrityksen on täytettävä. Nämä voivat sisältää vaatimuksia, kuten reilujen pelien tarjoamisen, pelaajien suojelemisen ongelmapelaamiselta ja verojen maksamisen.

Rahapelimarkkinan lisensointi tuo mukanaan monia etuja pelaajille. Ensinnäkin pelaajat voivat olla varmoja siitä, että rahapeliyritys on laillinen ja että heidän rahansa ovat turvassa. Se myös auttaa suojelemaan pelaajia ongelmapelaamiselta varmistamalla, että rahapeliyritys tarjoaa vastuullisia rahapalveluita. Yksi tärkein asia on myös se, että pelilisenssi tuottaa verotuloja valtiolle, mikä tukee yhteiskunnallisia palveluita ja infrastruktuuria.

Jos lisensoitu rahapelimarkkina otettaisiin käyttöön Suomessa, se vaikuttaisi merkittävästi suomalaisiin kasinopelaajiin. Nykyinen laki antaa Veikkaukselle monopolin useimpiin rahapelitoimintoihin Suomessa. Jos muutoksen myötä markkinoille sallittaisiin muita toimijoita, se lisäisi kilpailua ja voisi johtaa parempiin palveluihin ja tuotteisiin pelaajille.

Käytännössä se tarkoittaisi monipuolisempaa pelivalikoimaa, sillä uudet yritykset pyrkisivät erottautumaan toisistaan erilaisilla peleillä ja tarjouksilla. Tämä voisi johtaa myös siihen, että rahapeliyritykset pyrkisivät parantamaan vastuullisen pelaamisen käytäntöjään houkutellakseen pelaajia, mikä olisi positiivinen muutos ongelmapelaamisen ehkäisemiseksi.

Kuitenkin lisensoitu rahapelimarkkina vaatisi myös tiukkaa sääntelyä ja valvontaa varmistaakseen, että rahapeliyritykset noudattavat kaikkia vaatimuksia. Esimerkiksi laiton rahapelaaminen ja rahapelien väärinkäyttö voivat olla haasteita, joita on käsiteltävä.

Lisäksi lisensointijärjestelmän tuominen Suomeen saattaisi johtaa uudenlaisten työpaikkojen luomiseen rahapelialalle, mutta se saattaisi myös johtaa muutoksiin nykyisissä rahapeliyrityksissä, kuten Veikkauksessa. Nämä muutokset voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia riippuen siitä, miten ne pannaan täytäntöön ja miten yksittäiset yritykset sopeutuvat uuteen kilpailutilanteeseen.

Lopuksi on tärkeää huomauttaa, että vaikka lisensoitu rahapelimarkkina saattaa tuoda mukanaan monia etuja, se ei poista kaikkia rahapelaamiseen liittyviä riskejä. Rahapelien aiheuttama riippuvuus ja taloudelliset vaikeudet ovat edelleen mahdollisia ongelmia, joita hallituksen ja rahapeliyritysten on aktiivisesti torjuttava. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tehokkaampia valistusohjelmia ja parempaa tukea ongelmapelaajille.

Rahapelimarkkinoiden lisensointi on monimutkainen prosessi, jolla on laaja-alaisia vaikutuksia. Sen potentiaalisten etujen toteutuminen suomalaisille kasinopelaajille riippuu suuresti siitä, miten hyvin uudet säännöt ja sääntelymekanismit laaditaan ja pannaan täytäntöön. Vaikka muutos saattaa olla positiivinen, sen täytäntöönpanon tulisi olla harkittua ja perustua laajaan keskusteluun ja asiantuntemukseen.

Miksi lisenssimarkkinaa ei ole ehdotettu aikaisemmin?

Lisensoituja rahapelimarkkinoita ei ole aiemmin ehdotettu Suomessa monista syistä. Eräs keskeinen syy on ollut Suomen rahapelimonopolin pitkä historia ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset. Veikkaus, valtion omistama rahapeliyhtiö, on jo pitkään käyttänyt osan voitoistaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen, kulttuurin, urheilun ja nuorisotyön tukemiseen. Moni näistä toimijoista on nähnyt monopolin säilyttämisen tärkeänä rahoituksen lähteenä ja siksi puolustanut monopolia.

Esimerkiksi poliitikot, kuten Jukka Gustafsson, ovat nauttineet monopolin tarjoamista eduista, kuten kokouspalkkioista, samalla kun he ovat olleet merkittävissä päätöksentekotehtävissä monopolin suhteen. Monopolin säilyttäminen on voitu nähdä etujen turvaamisena. Kulttuurivirastot ja muut toimijat, jotka saava Veikkauksen tuottoja, ovat myös puolustaneet monopolia, vaikka he eivät liity suoraan rahapelaamiseen.

Toinen merkittävä syy monopolin säilyttämiseen on ollut halu ylläpitää kontrollia rahapelaamiseen liittyvien ongelmien, kuten peliriippuvuutta. Tosi asiassa monopoli on epäonnistunut tässä täysin, sillä Suomessa on maailman eniten peliongelmaisia väkilukuun nähden ja Suomessa pelataan enemmän kuin missään muualla. 

Kuitenkin viime vuosina tilanne on muuttunut. Veikkaus ei enää pysty pitämään asiakkaita omissa palveluissaan, koska esim. virolaiset sekä maltalaiset pikakasinot tarjoavat parempia tuotteita. Suomalaiset pelaajat ovat siirtyneet ulkomaisille pikakasinoille, mikä on heikentänyt Veikkauksen asemaa ja tuottoja. Tämä on herättänyt keskustelun lisensointimallin tarpeellisuudesta.

Lisensointimalli mahdollistaisi sen, että myös ulkomaiset rahapeliyritykset voisivat toimia Suomessa laillisesti, mikä lisäisi kilpailua ja parantaisi palvelujen laatua. Samalla lisensointimalli voisi tuoda valtiolle lisää verotuloja ja mahdollistaa paremman kontrollin rahapelimarkkinoiden yli.

Tämän vuoksi lisenssimallia aletaan nyt vakavasti harkita Suomessa, vaikka se merkitsisikin merkittävää muutosta nykyiseen monopolimalliin. On kuitenkin tärkeää huomata, että lisensointimallin käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja sääntelyä, jotta rahapelaamiseen

liittyviä ongelmia voidaan edelleen torjua tehokkaasti. Lisäksi on tärkeää miettiä, miten rahapelituottojen käyttö yhteiskunnallisten hyvien tukemiseen turvataan jatkossa.

Tutkimuksia lisenssimarkkinoista

Nopat

Lisensoituja rahapelimarkkinoita on useissa maissa, joista kolme esimerkkiä ovat Ruotsi, Saksa ja Iso-Britannia. Niiden rahapelimarkkinoiden toimintatavat, sääntely ja niiden vaikutukset vaihtelevat.

Ruotsin rahapelimarkkina

Ruotsissa lisensoitu rahapelimarkkina otettiin käyttöön vuonna 2019. Ruotsin peliviranomainen Spelinspektionen on vastuussa lisenssien myöntämisestä ja valvonnasta.

Peliongelmat: Ruotsissa peliongelmien määrä on pysynyt suurin piirtein samana lisenssimarkkinoiden käyttöönoton jälkeen. Ruotsissa on käytössä myös järjestelmä, jossa pelaajat voivat asettaa itselleen pelirajoituksia tai estää itsensä jokaiselta lisensoidulta kasinolta.

Kasinobonukset: Kasinobonusten tarjoaminen on sallittua Ruotsissa, mutta se on säädeltyä. Esimerkiksi kasinot saavat tarjota pelaajilleen vain yhden tervetuliaisbonuksen.

Pelirajoitukset: Ruotsissa pelaajat voivat asettaa itselleen pelirajoituksia, kuten talletus- ja tappiorajoja.

Saksan rahapelaaminen

Saksassa lisensoitu rahapelimarkkina otettiin käyttöön vuonna 2021.

Peliongelmat: Saksan lisenssijärjestelmä korostaa pelaajien suojelua ja peliriippuvuuden ehkäisyä. Pelaajat voivat asettaa itselleen pelirajoituksia ja itsensä porttikieltoon.

Kasinobonukset: Saksassa kasinobonusten tarjoaminen on sallittua, mutta tiukasti säädeltyä. Kasinot eivät saa tarjota bonuksia, jotka ylittävät 100 euroa.

Pelirajoitukset: Saksassa pelaajat voivat asettaa itselleen pelirajoituksia, ja myös tappiorajoitukset ovat pakollisia.

Iso-Britannia

Iso-Britannian rahapelimarkkina on yksi maailman avoimimmista ja samalla tiukimmin säännellyistä.

Peliongelmat: Iso-Britannia on tunnettu tiukasta pelaajien suojelusta. Maassa toimii useita järjestöjä, jotka auttavat peliongelmaisia. Kaikkien peliyhtiöiden on myös osallistuttava peliongelmaisten tukemiseen.

Kasinobonukset: Iso-Britanniassa kasinobonusten tarjoaminen on sallittua, mutta tiukasti säädeltyä. Bonusten tulee olla selkeitä ja reiluja, eikä niitä saa käyttää harhaanjohtavaan markkinointiin.

Pelirajoitukset: Iso-Britanniassa pelaajat voivat asettaa itselleen pelirajoituksia, ja peliyhtiöiden on tarjottava työkaluja pelaamisen hallintaan.

Kaikissa kolmessa maassa lisensointi on lisännyt pelaajien suojelua ja valtion kykyä säännellä rahapelimarkkinoita. Samalla se on mahdollistanut ulkomaisten toimijoiden laillisen toiminnan ja lisännyt kilpailua markkinoilla. Kuitenkin erityisesti kasinobonusten ja pelirajoitusten osalta sääntelyssä on eroja.

Saatat pitää myös näistä

Hakukonekeisari.fi –sivusto sisältää affiliate-linkkejä. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme pienen osan myynnistä tehdessäsi ostoksia meidän kauttamme.

→ Tästä ei koidu sinulle kustannuksia.